Εκπτώσεις! K4350 Kaindl laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
K4350 Kaindl laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
K4350 Kaindl laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
17,90  m2 12,90  m2 Επιλογή
Εκπτώσεις! K4419  Kaindl Laminate oak Crack 8mm AC4/32 με αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
K4419 Kaindl Laminate oak Crack 8mm AC4/32 με αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
Kaindl Laminate oak Crack 8mm AC4/32 με αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
18,90  m2 13,88  m2 Επιλογή
Εκπτώσεις! K5573 Kaindl Laminate 8mm Evoke Coast AC4/32 με αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
K5573 Kaindl Laminate 8mm Evoke Coast AC4/32 με αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
K5573 Kaindl Laminate 8mm Evoke Coast AC4/32 με αρμό μέχρι εξαντλήσεως!
18,90  m2 13,88  m2 Επιλογή
Εκπτώσεις! JK1854 Krono-Original laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό
JK1854 Krono-Original laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό
JK1854 Krono-Original laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό
17,90  m2 13,90  m2 Επιλογή
Εκπτώσεις! JK1823 Krono-Original laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό
JK1823 Krono-Original laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό
JK1823 Krono-Original laminate 8mm AC4/32 χωρίς αρμό. Made by Kronospan!
17,90  m2 13,90  m2 Επιλογή