Ανακαίνιση γραφείων στη Γλυφάδα με laminate 8mm με αρμό.