JV1428 Laminate 12mm, AC5/33, V4. Από €23,90/m2 μόνο €16.90/m2+ΦΠΑ (Μέχρι εξαντλήσεως)

Laminate 12mm JV1428, AC5/33, V4. Από €23,90/m2 μόνο €16.90/m2+ΦΠΑ.

Antibacterial, anti-scratch, anti-static, eco-friendly.

Κοινοποίηση στα Social media!