Διαφορετικά χρώματα που δίνουν σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστή αισθητική.