Βινυλικό Base59, πάχος 2mm, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Πακέτο: 3,252 m2